საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი
29-06-2015
29-06-2015
29-06-2015