კონტაქტი

მისამართი: 0118 საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4

ტელ: (+995 32) 2944005

          (+995 32) 2945000 (2398)

ელ. ფოსტა: training@mfa.gov.ge

Facebook page: https://www.facebook.com/DTCGeorgia

 

 
http://www.map-embed.com