ჩვენი გუნდი

მარიამ ბალიაშვილი მარიამ ბალიაშვილი
ფინანსური მენეჯერი
დაბადების თარიღი: 16 ნოემბერი, 1958 წელი

სამუშაო გამოცდილება
2017 - დღემდე -
ფინანსური მენეჯერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2008 - 2016 - ფინანსური მენეჯერი, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2000 - 2008 - მთავარი ბუღალტერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი

1980 - 2000 - მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის საფინანსო - ეკონომიკური სამმართველო

2000 - დღემდე - მოწვეული პედაგოგი, ლექციების კურსი ფინანსურ აღრიცხვასა და აუდიტში - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართულ-ევროპული ინსტიტუტი.

განათლება

2015 - „საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები“.  IPSAS- ის პრაქტიკული კურსი საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით.

2010 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სერტიფიკატები  „ელექტრონულ ბიუჯეტირებაში“,   სახაზინო პროცედურებსა და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში.

1999-2000 – სერტიფიცირების პროგრამა -USID- ის დაფინანსებით. პროფესიონალი ბუღალტერ-აუდიტორის სერტიფიკატი; საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტური საქმიანობის საბჭოს მიერ მინიჭებული აუდიტორის კვალიფიკაცია (2000 წლიდან).

1975 – 1980 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი – მაგისტრატურის სრული კურსი წარჩინებით.


 
მარიამ დარასელია მარიამ დარასელია
კონსულტანტი
დაბადების თარიღი: 22.07.1993

სამუშაო გამოცდილება

2016 - დღემდე -
კონსულტანტი, სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2014 - 2016 - საცალო პოლისების ადმინისტრირების მენეჯერი, სადაზღვევო კომპანია ალდაგი

განათლება

2011 - 2012 -
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები

2012-2014 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი "ჯიპა", საერთაშორისო ურთიერთობები, ბაკალავრი

უცხო ენები: ინგლისური, ფრანგული, რუსული
 
ნუცა შავლაძე ნუცა შავლაძე
პროექტების მენეჯერი

დაბადების თარიღი: 11 იანვარი, 1988 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2013 - დღემდე - პროექტების მენეჯერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 

03.2013 - 08.2013 - გადაცემის რედაქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი     

2009 - 2013 - ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის პოლიტიკოსთა ახალგაზრდული კავშირი 

2008 - 2012 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროექტების მენეჯერი, საქართველოს პარლამენტი

2007 - 2008 - პროქტების მენეჯერი, არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქართული აზრი" 

2007 - 2008 - პედაგოგი, ინგლისური ენის სკოლა "ქალანი"

2006-2008 - სამეცნიერო დარგის ხელმძღვანელი, მდივანი, საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
 

განათლება

2014 - დღემდე  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია, 
დოქტორანტი

2010 - 2012   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  საერთაშორისო პოლიტიკა და დიპლომატია, მაგისტრის ხარისხი

2005 - 2009   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ძირითადი სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორადი სპეციალობა - ჟურნალისტიკა, ბაკალავრის ხარისხი
 

უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი,  გერმანული - დაწყებითი დონე

 
ხატია გოგებაშვილი ხატია გოგებაშვილი
მთავარი კონსულტანტი

დაბადების თარიღი: 14 თებერვალი, 1991 წელი

სამუშაო გამოცდილება

2014 - დღემდე - მთავარი კონსულტანტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინიტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

05.2013 - 06.2013 - სტაჟიორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (საბიუჯეტო დეპარტამენტი, ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო)

2011 - 2013 - ინგლისური ენის პედაგოგი, სტუდია ,,ეი-დი-სი“განათლება

2009 - 2013 - საბანკო საქმე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ბაკალავრის ხარისხი


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი 

 
თამარ მანგოშვილი თამარ მანგოშვილი
სასწავლო პროგრამების სპეციალისტი

დაბადების თარიღი: 27 სექტემბერი, 1991 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე ტრენინგების და განვითარების ოფიცერის ასისტენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

08.2015 – 12.2015  ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი - სტაჟიორი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2014 - 2015  ადმინისტრაციის დირექტორის თანაშემწე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი, შპს ,,რუსთავის ფოლადი“

2014 - 2014 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი, შპს ,,რუსთავის ფოლადი“

 

განათლება

2013 – 2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, მაგისტრის ხარისხი

 

2009 – 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი,  შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, ბაკალავრის ხარისხიუცხო ენები: ინგლისური -  კარგი, რუსული - საშუალოდ, ფრანგული - საშუალოდ