ჩვენი გუნდი

მაია ყიფშიძე მაია ყიფშიძე
დირექტორი

დაბადების თარიღი: 9 აპრილი, 1960 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2012 - დღემდე - დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2009 – დღემდე - სასერტიფიკატო გამოცდის გამომცდელი (IELTS), ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის საერთაშორისო ცენტრი

2012 - 2012 - კულტურის ატაშე, საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო

2006 - 2011 - დირექტორის მოადგილე (პროგრამების და პროექტების დირექტორი), ბრიტანეთის საბჭო

1996 - 2006 - საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოში პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების უფროსი

1987 - 2011 - ლექტორი თსუ დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი

1982 - 1987 - ინგლისური ენის მასწავლებელი და ინგლისური ენის ლექტორი, თსუ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტი, თბილისის მე-3-ე სამუსიკო სასწავლებელი
 

განათლება

1994 - 1995 - ბრიტანეთის მთავრობის სტიპენდიანტი უორიკის უნივერსიტეტში (Warwick University) სამაგისტრო თემა: „თანამდეროვე ბრიტანეთი“ (Modern British Studies) ირლანდიის განხრით

1982 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) დასავლეთ ევროპის ენების და ლიტერატურის ფაკულტეტი ინგლისური ენის და ლიტერატურის სპეციალობით. (კვალიფიკაცია, საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი, თარჯიმანი)


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი,  ფრანგული - ელემენტარული დონე

 
თამარ კაციტაძე თამარ კაციტაძე
დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 27 მაისი, 1979 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2014 - დღემდე - დირექტორის მოადგილე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2011 - 2013 - მმართველობითი სტრუქტურის და ადმინისტრაციული მენეჯმენტის რეფორმის პროექტის მენეჯერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 - 2010 - პროექტის შეფასების კონსულტანტი, გაეროს ქალთა ფონდი

2008 - 2010 - საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის ხელშეწყობის პროექტის ადგილობრივი ოფიცერი, ევროპის საბჭო

2003 - 2007 - საქართველოში გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის თანაშემწე, ევროპის საბჭო

2002 - 2003 - ადამიანის უფლებათა სპეციალისტი, სახალხო დამცველის აპარატი

1998 - 2000 - პროგრამის ასისტენტი, სამოქალაქო განათლების პროექტი

2000 - ლოჯისტიკის ასისტენტი, OSCE/ODIHR საარჩევნო დამკვირვებელთა მისია


განათლება

2002 - 2003 - პოლიტიკის ანალიზის პროგრამა, საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ფონდი, თბილისი, საქართველო

2000 - 2001 - ადამიანის უფლებათა სამართალი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი (მაგისტრის ხარისხი)

1996 - 2000 - სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრის ხარისხი)


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი,  ფრანგული - დაწყებითი დონე

 
ტრენინგების და განვითარების ოფიცერი
 
ნუცა შავლაძე ნუცა შავლაძე
პროექტების მენეჯერი

დაბადების თარიღი: 11 იანვარი, 1988 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2013 - დღემდე - პროექტების მენეჯერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 

2013 - 2013 გადაცემის რედაქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი     

2009 - 2013 - ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის პოლიტიკოსთა ახალგაზრდული კავშირი 

2008 - 2012 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროექტების მენეჯერი, საქართველოს პარლამენტი

2007 - 2008 - პროქტების მენეჯერი, არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქართული აზრი" 

2007 - 2008 - პედაგოგი, ინგლისური ენის სკოლა "ქალანი"

2006-2008 - სამეცნიერო დარგის ხელმძღვანელი, მდივანი, საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
 

განათლება

2014 - დღემდე  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია, 
დოქტორანტი

2010 - 2012   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  საერთაშორისო პოლიტიკა და დიპლომატია, მაგისტრის ხარისხი

2005 - 2009   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ძირითადი სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორადი სპეციალობა - ჟურნალისტიკა, ბაკალავრის ხარისხი
 

უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი,  გერმანული - დაწყებითი დონე

 
ხატია გოგებაშვილი ხატია გოგებაშვილი
მთავარი კონსულტანტი

დაბადების თარიღი: 14 თებერვალი, 1991 წელი

სამუშაო გამოცდილება

2014 - დღემდე - მთავარი კონსულტანტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინიტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2013 - 2013 - სტაჟიორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (საბიუჯეტო დეპარტამენტი, ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო)

2011 - 2013 - ინგლისური ენის პედაგოგი, სტუდია ,,ეი-დი-სი“განათლება

2009 - 2013 - საბანკო საქმე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ბაკალავრის ხარისხი


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი 

 
თამარ მანგოშვილი თამარ მანგოშვილი
ტრენინგების და განვითარების ოფიცერის ასისტენტი

დაბადების თარიღი: 27 სექტემბერი, 1991 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე ტრენინგების და განვითარების ოფიცერის ასისტენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2015 – 2015  ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი - სტაჟიორი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2014 - 2015  ადმინისტრაციის დირექტორის თანაშემწე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი, შპს ,,რუსთავის ფოლადი“

2014 - 2014 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი - ადმინისტრირების ჯგუფის სპეციალისტი, შპს ,,რუსთავის ფოლადი“

 

განათლება

2013 – 2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფსიქოლოგიის სპეციალობით, ვიწრო მიმართულება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, მაგისტრის ხარისხი

 

2009 – 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი ფსიქოლოგიის სპეციალობით, ვიწრო მიმართულება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, ბაკალავრის ხარისხიუცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური -  კარგი, რუსული - საშუალოდ, ფრანგული - საშუალოდ

 
ელინა ჯიოევა ელინა ჯიოევა
კონსულტანტი

დაბადების თარიღი: 1 ოქტომბერი, 1989 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე - კონსულტანტი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2013 - 2015 - ანალიტიკოსი, ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია ნორვეგიული ჰელსინკის კომიტეტი


განათლება

2014 - დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საჯარო პოლიტიკის და სახელმწიფო მართვის სპეციალობით, მაგისტრის ხარისხი 

2013 - 2014 - ოსლოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ნორვეგიული ენის და ლიტერატურის განხრით

2008 - 2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საზოგადოებრივი გეოგრაფიის (ძირითადი) და სკანდინავისტიკის (მეორადი) სპეციალობით, ბაკალავრის ხარისხი 


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - კარგი, რუსული - ძალიან კარგი, ნორვეგიული - კარგი

 
გიორგი ხომასურიძე გიორგი ხომასურიძე
ფინანსური მენეჯერი

დაბადების თარიღი: 13 ნოემბერი, 1974
 

სამუშაო გამოცდილება

2013 - დღემდე - ფინანსური მენეჯერი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

2011 - 2013 - ლოჯისტიკის მენეჯერი, შპს ‘’ Energy-W’’

2010 - 2011 - უსაფრთხოების მენეჯერი, სადაზღვევო კომპანია ‘’ტაო’’

2007 - 2010 - განყოფილების უფროსი, სს ‘’ბითიეი’’ ბანკი

2005 - 2007 - საკრედიტო განყოფილების მენეჯერი, სს ‘’ბითიეი’’ ბანკი

2003 - 2005 - პროექტების მენეჯერი, ეკონომიკისა და პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

2001 - 2003 - მთავარი სპეციალისტი, ეკონომიკის სამინისტრო. ანტიმონოპოლიური სამსახური

1997 - 2000 - მთავარი სპეციალისტი, ცეკავშირი. ქონების მართვის დეპარტამენტი
 

განათლება

1991-1996 - კომერციის ფაკულტეტი, ი. ჯავახიშვილის სახელობოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრის/მაგისტრის ხარისხი)

1998 - მარკეტინგი და ფინანსური ანალიზი, მსოფლიო ბანკის ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი ( კიევი, უკრაინა)
 

უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური საშუალო, რუსული - ძალიან კარგი

 
ქეთევან ქუბრიაშვილი ქეთევან ქუბრიაშვილი
ბუღალტერი

დაბარების თარიღი: 28 მარტი, 1983 წელი


სამუშაო გამოცდილება

2014 - დღემდე - ბუღალტერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 

2014 - 2014 - მთავარი ბუღალტერი, შპს „ქეი ენ დი გრუპი“

2013 - 2014 - მთავარი ბუღალტერი, შპს „დრაგონ ქლინინგი“

2009 - 2014 - მთავარი ბუღალტერი, შპს „ჯეო ალიანსი ჯგუფი“

2007 - 2007 - ბუღალტერი, შპს „მკურნალი 2000“


განათლება

2010 - 2012 - ACCA – პირველი ეტაპი: (F1,F2,F3); მეორე ეტაპი: საგადასახადო კოდექსი, სამართლი.

2008 - 2009 - კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებში

2005 - 2005 - საბუღალტრო აღრიცხვა, კონტროლი და აუდიტი, საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი


უცხო ენები: ქართული - მშობლიური, ინგლისური - საშუალოდ, რუსული - ძალიან კარგი