სხვა სიახლეები

,,შესავალი კურსი დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში" დასრულდა

25.05.16 24 მაისს დასრულდა ,,შესავალი კურსი დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში“, რომელიც ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრში ა. წ. 19 აპრილს დაიწყო. პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახლად შექმნილი დეპარტამენტის 18-მა თანამშრომელმა. კურსი  მოიცავდა შემდეგ მოდულებს: ელექტრონული საქმისწარმოება, დიპლომატიის თეორია და პრაქტიკა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, ეთიკა და ქცევის წესები საჯარო სამსახურში, დიპლომატიური სამართალი, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, საქართველო-აზიის ურთიერთობები, თურქეთისა და საქართველოს ურთიერთობების პოლიტიკური ანალიზი, დიპლომატიური პროტოკოლის საფუძვლები და სხვა. კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.
უკან დაბრუნება  
შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან
22 ივნისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, აღნიშნულ ცენტრთან თანამშრომლობით, გაიმართა შეხვედრა ქართველ დიპლომატთან, მწერალთან, პედაგოგთან და ტელეწამყვანთან, გელა ჩარკვიანთან.
სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“ სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს დიპლომატის პროფესიის შესახებ ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას და აღნიშნულ პროფესიასთან მათ დაახლოებას, დიპლომატიასთან დაკავშირებულ თემებზე ლექციების ორგანიზების გზით.
ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“ ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“
1 ივნისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში, დაიწყო ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში, ბულგარეთსა და უკრაინაში და მუდმივი წარმომადგენელი სუამში, მიხეილ უკლება და საქართველოს ყოფილი ელჩი დანიის სამეფოსა და ისლანდიის რესპუბლიკაში, ნიკოლოზ რთველიაშვილი შეხვდნენ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტებს და მათ საქართველოს უახლეს ისტორიასა და ელჩის პრაქტიკულ
არქივი