სხვა სიახლეები

DCFTA „დაფუძნება და მომსახურებით ვაჭრობა“

10.11.16 ა. წ. 10 ნოემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრში  ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში, პროგრამის: „ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი  თავისუფალი სავაჭრო  სივრცის შესახებ შეთანხმება" (DCFTA) დასკვნითი ლექცია ჩატარდა.
ლექცია  თემაზე  „დაფუძნება და მომსახურებით ვაჭრობა“, წაიკითხა ნინო ჯავახაძემ, ეკონომიკური საბჭოს მდივნის მოადგლემ.
დასკვნით სესიას ესწრებოდნენ შემდეგი ბიზნეს და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი (BEC), საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცი, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და სხვა.
 აღნიშნული კურსის ფარგლებში ჩატარდა ლექციები მომდევნო თემებზე: თავისუფალი ვაჭრობა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მოდელები; ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება (AA); ტარიფები და წარმოშობის წესები; სანიტარული და ფიტოსანიტარული საკითხები; DCFTA-ის ჰორიზონტალური თემები: კონკურენცია; DCFTA: დაფუძნება და მომსახურებით ვაჭრობა; DCFTA: ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები; DCFTA-ის ჰორიზონტალური თემები: ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები; DCFTA-ის ჰორიზონტალური თემები: ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის სფეროში. 
უკან დაბრუნება  
შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან
22 ივნისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, აღნიშნულ ცენტრთან თანამშრომლობით, გაიმართა შეხვედრა ქართველ დიპლომატთან, მწერალთან, პედაგოგთან და ტელეწამყვანთან, გელა ჩარკვიანთან.
სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“ სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს დიპლომატის პროფესიის შესახებ ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას და აღნიშნულ პროფესიასთან მათ დაახლოებას, დიპლომატიასთან დაკავშირებულ თემებზე ლექციების ორგანიზების გზით.
ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“ ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“
1 ივნისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში, დაიწყო ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში, ბულგარეთსა და უკრაინაში და მუდმივი წარმომადგენელი სუამში, მიხეილ უკლება და საქართველოს ყოფილი ელჩი დანიის სამეფოსა და ისლანდიის რესპუბლიკაში, ნიკოლოზ რთველიაშვილი შეხვდნენ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტებს და მათ საქართველოს უახლეს ისტორიასა და ელჩის პრაქტიკულ
არქივი