სხვა სიახლეები

მოკლე სასწავლო კურსი: „ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება“

06.12.16
ა.წ. 5 დეკემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრში საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატის  DCFTA-ის  საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლებისთვის დაიწყო მოკლე სასწავლო კურსი: „ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი  თავისუფალი სავაჭრო  სივრცის შესახებ შეთანხმება“ (DCFTA). ღონისძიების მხარდამჭერია ევროკავშირის თანადაფინანსებით მიმდინარე პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“, რომელსაც GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) პროგრამა „კერძო სექტორის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ ახორციელებს.
კურსის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: საერთაშორისო ვაჭრობისა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიმოხილვა; ეკონომიკური ინტეგრაციის მოდელები; ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება;  ტარიფები და წარმოშობის წესები;  საკანონმდებლო დაახლოება DCFTA შეთანხმების ფარგლებში; ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები; DCFTA-ის ჰორიზონტალური საკითხები: ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები; დაფუძნება და მომსახურებით ვაჭრობა; ექსპორტის გზამკვლევის პრეზენტაცია.
ლექციებს კითხულობენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასევე სხვა უწყებების წარმომადგენლები და აღნიშნული სფეროს ექსპერტები.
უკან დაბრუნება  
შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან შეხვედრა გელა ჩარკვიანთან
22 ივნისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, აღნიშნულ ცენტრთან თანამშრომლობით, გაიმართა შეხვედრა ქართველ დიპლომატთან, მწერალთან, პედაგოგთან და ტელეწამყვანთან, გელა ჩარკვიანთან.
სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“ სალექციო კურსი თემაზე ,,დიპლომატიის ისტორია თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში“
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს დიპლომატის პროფესიის შესახებ ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას და აღნიშნულ პროფესიასთან მათ დაახლოებას, დიპლომატიასთან დაკავშირებულ თემებზე ლექციების ორგანიზების გზით.
ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“ ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“
1 ივნისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში, დაიწყო ლექციების ციკლი - ,,შეხვედრა ელჩთან“, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში, ბულგარეთსა და უკრაინაში და მუდმივი წარმომადგენელი სუამში, მიხეილ უკლება და საქართველოს ყოფილი ელჩი დანიის სამეფოსა და ისლანდიის რესპუბლიკაში, ნიკოლოზ რთველიაშვილი შეხვდნენ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტებს და მათ საქართველოს უახლეს ისტორიასა და ელჩის პრაქტიკულ
არქივი